Sorteerbaar afval

ACP is gespecialiseerd in het inzamelen,sorteren, recycleren en verwerken van gevaarlijk en industrieel afval. Hieronder is beschreven hoe wij dit proces precies aanpakken.

Afvalinzameling


Voor elke afvalstroom heeft ACP een efficiënte en flexibele oplossing uitgewerkt met oog voor kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid. En dit steeds tegen de meest kostenvriendelijke oplossing.
ACP beschikt over een overslagcentrum voor gevaarlijke en chemische afvalstoffen. Deze afvalstoffen worden steeds door een speciaal georganiseerd transport opgehaald met ADR-uitgeruste vrachtwagens en bestuurd door ADR-opgeleide chauffeurs. Voor de selectieve inzameling van bijzondere - en gevaarlijke - afvalstoffen hanteren we specifieke procedures.

Sortering


Sorteren is een essentiële stap in elke afvalstroom. Idealiter wordt het sorteren van bij de bron voorzien. Een goed geordende afvalstroom zorgt er immers voor dat wij uw afval efficiënt en milieuvriendelijk kunnen verwerken.

Dankzij onze uitgelezen sorteringmethoden kan ACP u een voordelige en kwalitatieve afvalverwerking aanbieden.

Recyclage


Uw afval wordt zo optimaal mogelijk “gebruikt”: alles wat recycleerbaar is, wordt verwerkt zodat het opnieuw in de productieketen kan worden geïntegreerd.

Verwerking


Gevaarlijk en industrieel afval vraagt een aangepaste en adequate afvalverwerking. Bij ACP vertrekken we steeds vanuit 2 vragen:

  • Hoe kunnen we het afval zo ecologisch mogelijk verwerken?
  • Zijn de veilige werkomstandigheden voor onze klanten en onze medewerkers gegarandeerd?

Voor ACP zijn dat een basisvereisten. Daarom analyseren laboratoria bijvoorbeeld het afval vooraleer het verwerkt wordt. Zo zijn we zeker dat zowel onze medewerkers als het milieu geen gevaar lopen.

Verbranden


Gevaarlijk of industrieel afval dat niet kan worden gerecycleerd, wordt verbrand. Zo geven we ook aan niet-recycleerbaar afval een tweede bestaan. In de verbrandingsovens wordt dit namelijk omgezet in duurzame energie, met een strenge controle van de uitgestoten gassen.

Storten


Storten is de laatste schakel in de afvalketen. Afval dat niet kon worden gerecycleerd of verbrand, wordt gestort volgens de veiligste en meest ecologische normen.

De opslag creëert anderzijds ook duurzame mogelijkheden... Biologische stoffen die gestockeerd worden, beginnen vaak te gisten. Hierdoor komt methaan vrij, ook wel bekend als biogas, dat opnieuw energie kan produceren.