Afvalanalyse

ACP wil niet alleen uw partner zijn in het louter ophalen van uw gevaarlijk en industrieel afval. Wij willen, als specialist, samen met u nagaan hoe u uw afvalbeheer kan optimaliseren. Dit kan gebeuren door middel van een grondige analyse van uw afvalstromen. Op die manier kan samen gezocht worden naar manieren om enerzijds uw afval te beperken en anderzijds deze afvalstromen op een zo efficiënt mogelijke manier te beheren

Onze manier van werken berust op een pragmatische aanpak en houdt rekening met de specifieke behoeften van uw bedrijf. In een uitgebreide rapportering worden aanbevelingen en conclusies voorgesteld. Daarna wordt er een concrete implementatie uitgewerkt en kunnen uw interne medewerkers begeleid worden. Nadien worden tijdens een evaluatieronde de doorgevoerde aanpassingen besproken en beoordeeld.

Interesse om een afvalaudit te laten doorvoeren of wenst u meer info hierover? Neem dan contact op met ons.