Veiligheid

Bij afvalbeheer komen steeds bepaalde risico's kijken. Risico’s die zich situeren op verschillende vlakken.

Veiligheid en waste management

In elke fase van het proces van afvalbeheer wordt er prioritair rekening gehouden met veiligheid en veiligheidsvoorschriften. Zo worden bijvoorbeeld verschillende verpakkingen $afvalstroom$ gebruikt voor specifieke afvalsoorten, tijdens de recyclage worden strenge veiligheidsmaatregelen gehanteerd en bij het transport wordt strikt de wegcode nageleefd.

Wij zijn er ons heel sterk van bewust dat u als klant steeds de verantwoordelijkheid draagt voor uw afval, zelfs wanneer het afval uw site verlaten heeft. Daarom neemt ACP geen enkel risico: wij beheren uw afval alsof het het onze was!

Veiligheid en milieu

Het afval van heel wat stoffen in onze maatschappij is schadelijk. Niet allen voor ons, maar ook voor het milieu. Daarom hechten wij als specialisten in gevaarlijk en industrieel afval zeer veel belang aan een aangepaste ophaling en milieuvriendelijke verwerking. Vandaag lopen er grote campagnes over het recycleren en hergebruiken van afval. Bij ACP storten wij al meer dan 10 jaar geen afval meer, maar hebben wij duurzame samenwerkingen lopen met  internationale verwerkingsgroepen die ons afval op de meest efficiënte wijze recycleren.

Veiligheid en transport

Wie afval zegt, zegt transport. En transport betekent verkeer en de gevaren die de baan met zich mee brengt. Vandaar verkeersveiligheid voor ACP een absolute prioriteit is. We waken erover dat de wegcode strikt wordt nageleefd tijdens het transport van uw afval.

ACP beschikt tevens over een overslagcentrum voor gevaarlijke en chemische afvalstoffen. Deze afvalstoffen worden steeds door een speciaal georganiseerd transport opgehaald met ADR-uitgeruste vrachtwagens en bestuurd door ADR-opgeleide chauffeurs. Voor de selectieve inzameling van bijzondere - en gevaarlijke - afvalstoffen hanteren we specifieke procedures.