Gevaarlijk afval

Vermits gevaarlijk afval erg divers is, zijn er veel verschillende soorten eindverwerkers. Bepaalde oplosmiddelen worden in de cementindustrie gebruikt als brandstof in het productieproces. Andere oplosmiddelen kunnen gedestilleerd worden. Gespecialiseerde destillatiebedrijven zorgen ervoor dat de verontreinigde componenten gescheiden worden, zodat zuivere grondstoffen zoals ethanol als destillaat overblijven.

Net zoals bij vloeibaar gevaarlijk afval kan ook vast gevaarlijk afval omgezet worden in nuttige toepassingen. Zo gaan ingezamelde accu’s bijvoorbeeld naar loodsmelters en metaalverwerkers. Op die manier wordt het lood uit een accu gerecycleerd voor de productie van een nieuwe batterij.

Slechts 15% van de totaliteit van het gevaarlijk afval wordt verbrand en omgezet in energie. Door de enorm hoge temperatuur in de oven en door de erg doorgedreven rookgasreiniging blijft van de giftige stoffen er niets over.

Hieronder vindt u een gedeeltelijk overzicht van een aantal afvalproducten die wij graag voor u verwerken. Mocht uw afvalproduct er niet bij staan, kan u ons steeds contacteren zodat onze specialisten een gepaste oplossing voor uw specifieke behoefte kunnen uitwerken.

Oplosmiddelen, spoelmiddelen, verdunners en solventen


ACP is gespecialiseerd in de recyclage van vervuild vloeibaar gevaarlijk afval, zoals oplos- en spoelmiddelen, verdunners en solventen. Via specifieke destillatietechnieken wordt ervoor gezorgd dat verontreinigde componenten gescheiden worden van de zuivere grondstoffen.

Contacteer ons voor meer info over deze afvalstroom.

Lijmresten, kitafval en kleefsubstanties


Ook lijmresten, kitafval en andere kleefsubstanties behoren tot gevaarlijk afval en vereisen een specifieke behandeling. ACP kan u bijstaan in de ophaling en verwerking van dit afval.
Onder andere de houtverwerkende nijverheid (meubels, keukens, badkamers) zijn belangrijke vertegenwoordigers voor dit soort afval.

Contacteer ons voor meer info over deze afvalstroom.

Klein gevaarlijk afval van bedrijven


Ook op kantoor krijgt u te maken met gevaarlijk afval. Vermits de controle door de overheid hiervan de laatste jaren sterk toegenomen is, vereist de ophaling van klein gevaarlijk afval (KGA) het voldoen aan bepaalde voorschriften. ACP is ook hiervoor uw partner.

Chemische afvalstoffen zoals batterijen en inktpatronen moeten afzonderlijk ingezameld en verwerkt worden. Bij ACP is dit alles in goede handen is met specifieke containers, stipte ophalingen en een milieuvriendelijke behandeling en recyclage.

Welk afval behoort tot klein gevaarlijk afval van bedrijven?

  • batterijen
  • lijm- en kitafval
  • spuitbussen
  • oplosmiddelen


Contacteer ons voor meer info over deze afvalstroom.