FAQ
Algemeen

Ik ben overtuigd dat mijn afvalstof niet gevaarlijk is, en toch heeft ze een sterretje ?

De opsteller van de lijst gaat er van uit dat een afvalstof met een asterisk gevaarlijk is. De gevaarlijkheid ervan hoeft niet meer bewezen te worden. Het tegendeel kan echter door de houder wel bewezen worden, door te staven dat geen enkele van de gevareneigenschappen van toepassing is op de afvalstof. Voor dergelijke, eerder uitzonderlijke, gevallen heeft de opsteller van de lijst de zogenaamde 'step-out' procedure bedacht. Een bedrijf kan vragen om een afvalstof, ook al heeft ze een sterretje, niet als gevaarlijk te beschouwen. VLAREA voorziet in artikel 2.4.2 een procedure om de minister te vragen over een declassering te beslissen. Belangrijk hierbij is dat dit nooit over een algemene beslissing gaat. De minister beslist niet dat afvalstof xx.xx.xx vanaf nu ongevaarlijk is. Ze beslist wel dat een bepaalde afvalstof xx.xx.xx van een specifieke productieplaats y en voor een specifieke productiestap z binnen het productieproces niet gevaarlijk is. Uiteraard op basis van het bewijsmateriaal dat de aanvrager, de houder van de afvalstoffen, moet verzamelen.

Let wel, de step-out procedure heeft alleen zin in die gevallen waarbij een afvalstof die men wenst te declasseren geen deel uitmaakt van een set spiegelentries.

Terug naar het overzicht
Niet wat u zocht? Stel uw vraag hier