FAQ
Algemeen

Gelden de transportvoorwaarden altijd?

Als u onder één van de zes uitzonderingen valt, gelden lichtere transportvoorwaarden. Dan moet u geen verzekering te hebben en ook geen identificatieformulier.

Wanneer val ik onder één van de zes uitzonderingsgevallen?

  • particulier op weg naar containerpark of ander inzamelpunt voor huishoudelijk afval. Wettelijke tekst : "de particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van huishoudelijke afvalstoffen brengt"
  • zelfstandige of KMO kleiner dan 10 werknemers op weg naar containerpark of ander inzamelpunt van afvalstoffen. Wettelijke tekst : "de zelfstandige of kleine ondernemer die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt"
  • bij onderhoudswerken de afvalstoffen van de plaats van de werken naar het eigen bedrijf of naar de verwerker vervoeren. Wettelijke tekst : "de producent van afvalstoffen die de afvalstoffen die zijn ontstaan uit verleende onderhoudsdiensten bij derden, naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt"
  • leverancier die nieuwe zaken levert en het afval van oude afval opnieuw meeneemt (terugnamesysteem). Wettelijke tekst : "de leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt"
  • klant die het oude afval inlevert bij zijn leverancier (terugnamesysteem). Wettelijke tekst : "de houder van afvalstoffen, die in het kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen"
  • kringloopcentrum dat te hergebruiken zaken komt ophalen of die niet-herbruikbaar afval verder wegbrengt (genuanceerd). Wettelijke tekst : " een erkend kringloopcentrum of de exploitant van een inrichting die de door hem ingezamelde afvalstoffen overbrengt naar die inrichting, waar afgedankte goederen die in aanmerking komen voor producthergebruik worden opgeslagen, gesorteerd, gereinigd of hersteld, en waar de scheiding in herbruikbare goederen en niet-herbruikbare afvalstoffen plaatsvindt, evenals het transport van de niet-herbruikbare afvalstoffen na deze scheiding naar inzamelpunten van afvalstoffen."
Terug naar het overzicht
Niet wat u zocht? Stel uw vraag hier