FAQ
Algemeen

Wat is de EURAL ?

EURAL staat voor EURopese Afvalstoffen Lijst

Sinds 1 januari 2002 worden de bestaande Europese afvalstoffenlijsten, EAC en HWL, vervangen door deze nieuwe EURAL.
De EAC (Europese afvalstoffencatalogus, Beschikking 94/3/EG) werd op basis van notificaties van de verschillende lidstaten aangepast en uitgebreid. De HWL (hazardous waste list, Beschikking 94/904/EG), een volle deelverzameling van de EAC, werd geïntegreerd in de nieuwe eenheidslijst EURAL.

De EURAL is op dezelfde manier gestructureerd als zijn voorloper de EAC. Hij harmoniseert de indeling van afvalstoffen en de aanduiding van gevaarlijke afvalstoffen in de verschillende lidstaten. In de lijst worden de afvalstoffen opgedeeld in 20 grote hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt verder verdeeld in verschillende soorten afvalstoffen, voornamelijk per bedrijfstak. Zo bekomt men een opsomming van ongeveer 750 afvalstoffen.

Terug naar het overzicht
Niet wat u zocht? Stel uw vraag hier