FAQ
Algemeen

In welke Europese wetgeving staat deze Europese afvalstoffenlijst EURAL ?

De opmaak van de EURAL is gebeurd in verschillende stappen. De hele wijziging van de Afvalstoffenlijst is daarom terug te vinden in vier beschikkingen.

 • Beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG (EAC) en Beschikking 94/904/EG (lijst gevaarlijke afvalstoffen) 
  Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 6.9.2000
 • Beschikking 2001/118/EG van de Commissie van 16 januari 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen
  Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 16.2.2001
 • Beschikking 2001/119/EG van de Commissie van 22 januari 2001 houdende wijziging van Beschikking 2000/532/EG
  Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 16.2.2001
 • Beschikking 2001/573/EG van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG
  Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 23.7.2001

Een compilatie van de drie laatste beschikkingen geeft de volledige EURAL.

Terug naar het overzicht
Niet wat u zocht? Stel uw vraag hier